Het programma Inkoop Innovatie Urgent is inmiddels gesloten en de website wordt niet langer onderhouden. Voor informatie over innovatiegericht inkopen kunt u onder meer terecht op de websites van PIANOo en de Innovatiekoffer.
PIANOo-dossier Innovatiegericht inkopen
Website Innovatiekoffer

INNOVATIEGERICHT INKOPEN

Inkoop Innovatie Urgent helpt overheden om het innovatieve potentieel van de markt te benutten voor maatschappelijke opgaven  Dit kan bijvoorbeeld door in dialoog te gaan en meer ruimte te bieden in aanbestedingen. Het programma ondersteunt met kennis, netwerk en instrumenten.
lees meer

REGIEGROEP

IIU wordt gesteund door een brede regiegroep met wethouders, gedeputeerden, hoge ambtenaren en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Zij werken als ambassadeur en steunen projecten. Voorzitter is Jan Hendrik Dronkers, DG van Rijkswaterstaat. Het ministerie van Economische Zaken voert het programma uit.
lees meer